Hej och välkommen.

 

Jag har ett genuint intresse av äldre fastigheter och byggnadsvård, med mer än 20 års erfarenhet av antikvarisk upprustning.

Intresserad av att bevara så mycket som möjligt av den befintliga byggnaden, och strävar efter att ersätta skadade delar med material av samma dimension och kvalitet.


Restauration av timmerhus

• Konsult i byggnadsvårdsfrågor och sakkunnig vid ansökan av bidrag för antikvarisk upprustning


• Tilläggsisolering av golvbjälklag

• Omläggning av tak och golv

• Renovering av fönster

• Platsbyggda snickeriarbeten; kök; badrum; paneler etc.